EB KEUR

Zeker de afgelopen jaren is gebleken dat veel aspirant kopers van een Engelse Bulldog zijn geconfronteerd met fokkers die het niet zo nauw namen/nemen met de gezondheid en het welzijn van zijn dieren alsmede een onzorgvuldig fokbeleid. Ook met betrekking tot de verantwoordelijkheid en service naar de aspirant eigenaren laat te wensen over. Stichting Bulldogsonline heeft getracht met het EB KEUR te komen tot het feit dat u als pupkoper met een gerust hart een Engelse Bulldog pup kunt aanschaffen bij een gecertificeerde fokker.
Stichting Bulldogsonline is niet commercieel en als Stichting onafhankelijk. Stichting Bulldogsonline heeft toegezien op een onafhankelijke en rechtvaardig uit te voeren certificering. Er was een onafhankelijke commissie en werden de audits, interviews en bezoeken uitgevoerd door onafhankelijke EB KEUR adviseurs.
EB KEUR adviseurs voerden daadwerkelijk controles uit bij de fokkers op locatie en er werd gekeken naar de service van de fokker naar de pupkoper. Dit had de fokker een blijk van waardering kunnen geven op de wijze waarmee de fokker zijn of haar verantwoordelijkheden neemt. Tevens had dit kunnen leiden tot een goed vertrouwen bij de aspirant pup kopers. Helaas heeft Stichting Bulldogsonline na een evaluatie over de jaren 2010 en 2011 moeten constateren dat de Engelse bulldog fokkerij nog niet klaar is voor een Keurmerk en hebben wij moeten besluiten het EB KEUR te beeindigen. 
EB KEUR was bedoeld voor fokkers die op een verantwoorde manier met zijn dieren omgaat en weet waar zijn verantwoordelijkheden liggen als fokker en ten opzichte van de pup kopers. Mocht er binnen afzienbare tijd een "ander" keurmerk komen, dan willen wij u als aspirant koper adviseren goed na te gaan wat voor waarde hieraan gehecht kan worden.  De naam EB KEUR is eigendom van Stichting Bulldogsonline en is als zodanig officieel geregistreerd. 

Mochten er geïnteresseerden die dit concept willen toepassen op een ander ras dan zijn wij altijd bereid u daarbij behulpzaam te zijn en kunt u via e-mail contact met ons opnemen. 

 

Mocht u het logo van het EB KEUR ergens aan treffen dan verzoeken wij u ons dat even te melden.

 SPONSORS

Autoschade van Dijk VOF, Bussum


Hoofdsponsor van Bulldogsonline:
The Bulldog Amsterdam


Internet Services