Proteq Dier en Zorg

Proteq Dier en Zorg niet zo glashelder als ze doen voorkomen. Vanaf begin 2001 tot medio 2004 had de Stichting Bulldogsonline een samenwerking met de dierenverzekeraar Dier en Zorg. Na de beeindiging van deze samenwerking waarbij Dier en Zorg aangaf het administratief niet aan te kunnen is hierbij afgesproken dat de reeds verzekerde buldoggen in de volledige verzekering zouden blijven, zonder uitsluitingen. Al de nieuwe op te nemen bulldoggen zouden wel door Dier en Zorg worden opgenomen maar dan met vele uitsluitingen. Onlangs werden wij verrast door het feit dat Proteq Dier en Zorg zonder kennisgeving de polisvoorwaarden voor de BOL Bulldoggen had gewijzigd met als gevolg dat nu ook voor die bulldoggen alle uitsluitingen van toepassing zijn. Na veel overleg is toch vast komen te staan dat Proteq Dier en Zorg bij zijn standpunt blijft en de polisvoorwaarden voor de BOL bulldoggen zal dus gewijzigd blijven met al de uitsluitingen.
Vorig jaar heeft Proteq Dier en Zorg nog wel een mailing rondgestuurd met de mededeling dat de tarieven voor de bulldoggen fors verhoogd zouden gaan worden. Dus in principe komt het hierop neer dat men fors moet gaan betalen zonder dat hier ook maar iets wezenlijks voor de bulldog tegenover staat. Wij persoonlijk zijn hier achter gekomen naar aanleiding van een ingediende declaratie en diverse mails die bulldog eigenaren ons hadden toegestuurd. Wij adviseren een ieder die een ziektekostenverzekering heeft voor zijn bulldog eens goed na te kijken of de polisvoorwaarden voor hun bulldog of bulldoggen zijn aangepast, dit kan het beste online via de website van Dier en Zorg. Mocht dit zo zijn dat is ons advies om deze verzekering met onmiddelijke ingang op te zeggen. 
Ook hebben wij al van verschillende dierenartsen vernomen dat deze de folders uit hun praktijk zullen verwijderen vanwege dit feit en feiten die met andere rassen naar boven komen. Wij hebben dan ook met onmiddelijke ingang de banner van Proteq Dier en Zorg van onze site verwijdert.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag van u via mail.
Hieronder kunt u het uiteindelijke antwoord lezen wat ons per mail is toegestuurd als antwoord op onze vragen:

Lopende verzekeringen
Bij de beëindiging van de samenwerking is afgesproken dat de lopende "BOL Verzekeringen" ongewijzigd voortgezet zouden worden, dus inclusief de gunstige voorwaarden.
Conversie
In april 2007 zijn we gestart met het aanbieden van onze nieuwe verzekering aan onze polishouders. De oude verzekering wordt vanaf 1-11-2006 niet meer aangeboden. Per ingangsdatum heeft de verzekeraar 1 x per jaar de mogelijkheid om een nieuw aanbod te doen, ook als het een 5 jarig contract is. Omdat wij op dat moment met een nieuw voorstel komen, kan de klant op dat moment zonder reden de verzekering beëindigen.
Bij de samenstelling van het nieuw product hebben voor de honden "ras" als premie variabele geïntroduceerd. Op basis van de schade cijfers hebben we een premie per risico kunnen berekenen zodat iemand met een hond / kat waarvan we in het verleden gezien hebben dat deze veel medische kosten heeft, daarvoor ook de juiste premie betaalt. Dit heeft voor sommige rassen inderdaad een flinke premie verhoging ingehouden.
Bij de beëindiging van de oude verzekering en het aanbieden van onze nieuwe verzekering zijn we uitgegaan van "schoon schip", dat betekent voor BOL-klanten dat voordelen van de oude verzekering NIET overgegaan zijn naar het nieuwe product. Voor iedereen met een nieuwe Proteq Dier & Zorg Verzekering geldt m.b.t. de bulldogen de volgende uitsluitingen: ogen, luchtwegen, skelet en gewrichten.
Communicatie
Iedereen heeft circa 2 tot 3 weken voor de vervaldatum van de (oude) lopende verzekering de nieuwe polis / voorwaarden en premie ontvangen met daarbij een informatie krant. Op basis hiervan heeft iedereen zelf kunnen beslissen om over te stappen of niet. Uit reacties van klanten is het beeld ontstaan dat men de verhoging niet leuk vindt, maar wel begrijpt. In die zin zou je zelfs kunnen zeggen dat we in 2005 / 2006 een te lage premie in rekening gebracht hebben.
Huidige situatie
In april / mei ronden we de conversie af en zijn er geen lopende oude verzekeringen meer. Op dat moment kan het oude product ook niet meer on line geraadpleegd worden, deze functionaliteit is er nog niet voor de nieuwe verzekering. Na de conversie zijn er geen uitzonderingen meer in ons bestand.
Tot slot
Ik kan me voorstellen dat het voor de BOL-klanten jammer is dat de speciale voordelen die ze hadden in de oude verzekering vervallen zijn. Voor Proteq Dier & Zorg was de introductie van het nieuwe product met de nieuwe premie structuur echter noodzakelijk. En omdat het verleden geleerd heeft dat "uitzonderingen" administratief moeilijk te verwerken zijn hebben we die dan ook laten vervallen bij de introductie van het nieuwe product.
Persoonlijk ben ik van mening dat we integer en zorgvuldig gehandeld hebben. Uiteraard vind ik het jammer als klanten opzeggen, maar als de klant de in onze ogen noodzakelijke premie niet kan / wil betalen dan kan het niet anders dat we afscheid van elkaar moeten nemen. Of het voor de eigenaar van een bull nog nuttig is om een verzekering af te sluiten is ter beoordeling van de eigenaar. Ik hoop dat met deze toelichting de eventuele verwarring uit de wereld is.
Met groet,
Proteq Dier & Zorg

SPONSORS

Autoschade van Dijk VOF, Bussum


Hoofdsponsor van Bulldogsonline:
The Bulldog Amsterdam


Internet Services