Gezondheidsonderzoeken Engelse Bulldog

Gaat het dan toch eindelijk gebeuren. De Raad van Beheer heeft samen met de Rasverenigingen van de Engelse Bulldog, een aantal dierenartsen en de wetenschappers van de faculteit diergeneeskunde van de universiteit Utrecht een plan opgezet om de gezondheidsproblemen van de Engelse Bulldog in kaart te brengen.
De eerste stap is een gezondheidsonderzoek van een pilotgroep van ca 40 Engelse Bulldoggen. Deze worden aselect door de Raad van Beheer gekozen. De honden worden onderzocht op de luchtwegen en de grootte van het hoofd ten opzichte van het bekken. Het plan is om het dier onder verdoving oftewel anesthesie te onderzoeken. Dit hoeft geen diepe anesthesie te zijn, omdat er geen ingrepen plaatsvinden en het geen pijn veroorzaakt. Wel moet de anesthesie heel goed bewaakt worden en zal er een team voor uw hond klaar staan. Het onderzoek zal onder andere bestaan uit een vragenlijst en een aantal onderzoeken zoals een keelinspectie, een CT scan van de kop en het bekken.
Met het CT onderzoek zal er veel informatie worden verkregen, zowel van hoe het "in het dier" eruit ziet, maar er zal ook alles gemeten kunnen worden "aan de buitenkant".
Hiermee hoopt men een basislijn te krijgen waarmee kan worden vastgesteld hoe het nu met de bulldog gesteld is. Van daaruit zal een richting worden verkregen waar men met de fokkerij heen zou kunnen gaan. Planning is om nog deze maand te starten met de onderzoeken.
Eigenaren van Engelse Bulldoggen in de leeftijd van 1,5 tot 2,5 jaar ontvangen mogelijk een uitnodiging van de Raad van Beheer om kostenloos aan dit onderzoek mee te werken. Deelname is geheel uw keuze en vrijblijvend maar het is natuurlijk van groot belang dat er voldoende deelnemers volgen.
Heeft u vragen dan kunnen wij u altijd adviseren.

SPONSORS

Internet Services


Autoschade van Dijk VOF, Bussum


Hoofdsponsor van Bulldogsonline:
The Bulldog Amsterdam